Dentista_logo_v2

Privacyverklaring

Dentista, gevestigd op Ceintuurbaan 308-310, 1072GL  Amsterdam is belast met de verwerking van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Contactinformatie:

Ceintuurbaan 308-310, 1072GL  +31 20 218 43 861

De eigenaar van Dentista functioneert als de Data Protection Officer voor Dentista.

U kunt hem/haar bereiken via info@dentista.nl of telefonisch via +31 20 218 43 861

Persoonlijke gegevens die we verwerken

Dentista verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hier is een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verwerken:

 • Volledige naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, zoals in correspondentie en telefonisch
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16.

We adviseren ouders dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dentista.nl, en we zullen deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonlijke gegevens verwerken

Dentista verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te handelen
 • Om onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te verzenden
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u te bezorgen
 • Dentista analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Dentista verwerkt ook persoonlijke gegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Automatische besluitvorming

Dentista maakt beslissingen op basis van geautomatiseerde processen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betreft beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder

dat daar een mens tussenkomt (bijvoorbeeld een Dentista -medewerker).

Dentistagebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google Analytics Google Search Console

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Dentista bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren strikt de wettelijke bewaartermijnen voor het opslaan van persoonlijke gegevens:

Het delen van persoonlijke gegevens met derden

Dentista verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een gelijkwaardig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dentista blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Dentista gebruikt alleen technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die uw privacy niet schenden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website correct werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen we ook onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Dentista en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die we van u hebben in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonlijke gegevens sturen naar info@dentista.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onder

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dentista wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/

Hoe we persoonlijke gegevens beveiligen

Dentista neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ dentista.nl.